5. Kiss - Prin­ce (1986.)

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

„Ma­nje je vi­še“osje­ti­lo se u sjaj­noj, mi­ni­ma­lis­tič­koj pje­smi, pri­mje­re­no na­do­gra­đe­noj jed­nos­tav­nim vi­de­os­po­tom ko­jim se Prin­ce od­mak­nuo od “Pur­ple Ra­in” film­skog ki­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.