GUŽVA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

– Pi­ta­te li sa­me Vi­ša­ne, nji­ma je – gužva. Previše tu­ris­ta. A na­ma, tu­ris­ti­ma, ov­dje raj – re­la­tiv­no ma­lo lju­di. I što sad? Ka­ko se tu do­go­vo­ri­ti. Na­vik­li su, eto, da ne­ma ni­ko­ga, da se svi poz­na­ju. “Je­dri­li­ce su kao sardine, na­ti­ska­ne kao auti u garaži”, ža­le se do­ma­ći...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.