No­vi Swift Sport spre­man je za fran­k­furt­ski sa­jam

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

Su­zu­ki će pre­mi­jer­no po­ka­za­ti no­vi Swift Sport na 67. Fran­k­furt Mo­tor Showu, ko­ji će se odr­ža­ti od 14. do 24. ruj­na. Iz Su­zu­ki­ja još ni­su obja­vi­li ni­kak­ve de­ta­lje, već sa­mo in­for­ma­ci­ju da je no­vi­tet pot­pu­no re­di­zaj­ni­ran i da će u vo­zač­kom smis­lu do­ni­je­ti no­vu ra­zi­nu uz­bu­đe­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.