Opo­zva­no oko 21.500 di­zel­skih Cayen­nea

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

Re­gis­tri­ra­nje no­vog Por­s­c­hea Cayen­ne 3,0 TDI u Nje­mač­koj je za­bra­nje­no zbog ot­kri­ća ile­gal­nog sof­tve­ra u mo­to­ru. Oko 21.500 auto­mo­bi­la ko­ji su već na ces­ti di­ljem Eu­ro­pe po­zva­no je u ser­vi­se na iz­mje­ne. Spor­ni sof­tver utje­če na re­zul­ta­te is­puš­nih pli­no­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.