Mla­di ko­ji pi­ju al­ko­hol sklo­ni­ji su deb­lja­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Ti­nej­dže­ri i mla­di ko­ji češ­će pi­ju al­ko­hol ima­ju znat­no ve­će šan­se da bu­du pre­ti­li, objavio je tim ka­nad­skih is­tra­ži­va­ča sa Sve­uči­li­šta Wa­ter­loo u On­ta­ri­ju. Is­tra­ži­va­nje je ra­đe­no na sred­njo­škol­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.