Turistička patrola u Ma­kar­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Mošt se uku­ha do­po­la, a on­da do­da­ju za­či­ni, ora­šas­ti plo­do­vi, ci­met, mu­škat­ni oraš­či­ći, klin­či­ći, cr­ve­na pa­pri­ka, ku­ku­ruz­na kru­pi­ca... Ne­ma al­ko­ho­la, ne­ma še­će­ra. Na­sjek­la bi se ta ma­sa na pru­ti­će, a on­da bi na­ši sta­ri, kad bi iš­li na Bi­oko­vo, ili ka­pe­ta­ni kad bi iš­li na plo­vid­bu, no­si­li to uza se, pri­ča Ve­dra­na o naj­sta­ri­joj slas­ti­ci na Me­di­te­ra­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.