JES­TE LI ZNA­LI?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Kum­pe­ta ili ćup­te­ra. Ne­ki ka­žu i man­ta­la, naj­sta­ri­ja je slastica na Me­di­te­ra­nu, a usme­nom pre­da­jom nje­zin se re­cept pre­no­si još od an­ti­ke! Od lip­nja je kul­tur­no ne­ma­te­ri­jal­no do­bro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.