NE­MA KINA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

– Ova­ko ve­lik grad ne­ma ka­za­li­šte, ni ki­no. Ipak, va­lja po­hva­li­ti – ple­s­nja­ke! Tu se i sta­ri­ji, na­ve­čer, mo­gu za­ba­vi­ti. Tru­de su u Ma­kar­skoj, po­go­to­vo šef tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Sva­ku je ve­čer ne­ko do­ga­đa­nje. Ka­za­li­šte je lje­ti na otvo­re­nom. Tu­ris­ti vo­le ri­bar­sku noć i ma­kar­ski kar­ne­val.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.