Sek­si bi­ki­ni li­je­pe Ri­te Oro

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Bri­tan­ska glaz­be­ni­ca Ri­ta Ora od­ma­ra se na Ja­maj­ci i na Ins­ta­gram pro­fi­lu po­ka­zu­je ko­li­ko uži­va. Obo­ža­va­te­lji­ma se po­seb­no svi­dje­la fo­to­gra­fi­ja na ko­joj 26-go­diš­nja zvi­jez­da po­zi­ra u cr­ve­nom bi­ki­ni­ju.

ARHIVA VL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.