Obra­no­vić ni­je u kom­bi­na­ci­ja­ma PPD-a

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

San­dro Obra­no­vić, po­vre­me­ni hr­vat­ski ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac, ni­je u pla­no­vi­ma Ka­si­ma Ka­me­ni­ce, tre­ne­ra PPD Za­gre­ba. Na­kon po­vrat­ka s po­sud­be iz Pick Sze­ge­da, San­dro se po­ja­vio na pr­voj pro­ziv­ci klu­ba, ali mu ni­je do­zvo­lje­no da pu­tu­je s mom­ča­di na pri­pre­me na Ro­glu. U klu­bu mu tra­že no­vi klub. A mom­ča­di se na Ro­gli da­nas pri­klju­ču­ju Ma­tej Hr­stić i Urh Kas­te­lic ko­ji su se vra­ti­li s ju­ni­or­skog SP-a te no­vo po­ja­ča­nje na des­nom vanj­skom, Ma­ri­jo Vu­glač ko­ji je an­ga­ži­ran na­kon od­la­ska Lu­ke Še­be­ti­ća u fran­cu­ski Trem­blay.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.