Tor­ci­da lju­ta na Di­na­mo zbog ci­je­ne ulaz­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­met­ni klub Di­na­mo iz­vje­sio je ci­je­ne ulaz­ni­ca za ne­djelj­ni der­bi pro­tiv Haj­du­ka u 19 sa­ti. Za juž­nu tri­bi­nu, gdje je smje­šte­na Tor­ci­da, ulaz­ni­ce sto­je 50, a za BBB na sje­ve­ru 30. To je iz­a­zva­lo ve­li­ki re­volt na­vi­ja­ča split­skog klu­ba ko­ji su pro­test pos­la­li HNS-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.