Dva­na­es­to­ri­ca iz­rek­la com­man­do pri­se­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

UDBINA Te­melj­nu obu­ku za spe­ci­jal­na dje­lo­va­nja Za­po­vjed­niš­tva spe­ci­jal­nih sna­ga Oru­ža­nih sna­ga za­vr­ši­lo je 12 pri­pad­ni­ka, a na sve­ča­nos­ti u uto­rak na­ve­čer u vo­jar­ni “Jo­sip Jo­vić” na Ud­bi­ni na­kon što su iz­rek­li com­man­do pri­se­gu, uru­če­ne su im di­plo­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.