Če­ška za­tva­ra far­me za uz­goj ži­vo­ti­nja ra­di krz­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Če­ška će od 2019. za­bra­ni­ti far­me za uz­goj ži­vo­ti­nja ra­di krz­na, pi­še u za­ko­nu koji je pot­pi­sao pred­sjed­nik Mi­loš Ze­man. Za­štit­ni­ci ži­vo­ti­nja ka­žu da se na de­vet če­ških far­mi sva­ke go­di­ne zbog krz­na ubi­je oko 20.000 ku­na i li­si­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.