Go­lem in­te­res za iz­lož­bu An­tu­na Mas­le

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dde)

Izložba poz­na­tog du­bro­vač­kog sli­ka­ra An­tu­na Mas­le u pa­la­či Spon­za u sklo­pu Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra organizirana je u po­vo­du pe­de­se­te go­diš­nji­ce umjet­ni­ko­ve smr­ti, a os­ta­je otvo­re­na sve do 20. ko­lo­vo­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.