Kak­vo vi­no pi­je­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da vi­no kon­zu­mi­ra­ju rijetko, na­vo­di 16,2% is­pi­ta­ni­ka, ba­rem jed­nom mje­seč­no ovo pi­će pri­ušti si njih 14,9%, a da ga kon­zu­mi­ra­ju sva­ki dan is­ti­če ne­ma­lih 9,1% su­di­oni­ka is­tra­ži­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.