Če­ti­ri kok­te­la za kra­lji­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

En­gle­ska kra­lji­ca Eli­za­be­ta dr­ži se ne­kih svo­jih pra­vi­la pa ta­ko, pri­mje­ri­ce, od­bi­ja pu­to­va­ti ako uza se­be ne­ma kri­šku omi­lje­ne tor­te. No naj­za­nim­lji­vi­je je što kra­lji­ca sva­kod­nev­no uži­va u čak če­ti­ri kok­te­la.

REUTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.