340

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­no je oruž­je ko­je je Trump pro­dao Sa­udij­skoj Ara­bi­ji i zbog to­ga zas­tu­pa tu zem­lju u kon­flik­tu s Ka­ta­rom ko­je­ga po­dr­ža­va Til­ler­son

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.