PROFESOR DEJAN NEMČIĆ:

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Uzeo sam stvar u svo­je ru­ke i na­pra­vio re­for­mu ge­ogra­fi­je. Dje­ca na sat do­la­ze s osmi­je­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.