Je­sam li po­gri­je­šio što ni­sam tu­kao po voj­s­ci ko­ja je bje­ža­la s ci­vi­li­ma?

Vecernji list - Hrvatska - - Uvodnik -

“Bio sam svjes­tan da smi­jem uni­šti­ti voj­na vo­zi­la, no bio sam svjes­tan i da is­pod kri­la no­sim ra­ke­te ko­je mo­gu po­bi­ti sve oko to­ga ci­lja”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.