Oglas­nik su­bo­ta, 5. ko­lo­vo­za 2017.

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi -

Pro­da­jem vi­lu pr­vi red do mo­ra cca 15 me­ta­ra do pla­že, Pe­tr­ča­ne kod Za­dra, po­vr­ši­ne cca 200 m , plus 200 m2 okuć­ni­ce, 3 par­kin­ga, ci­je­na 650.000,00 Eura, tel: 091 892 12 59 Pro­da­jem ku­ću sa 4 apart­ma­na pr­vi red do mo­ra (15 me­ta­ra), Pe­tr­ča­ne kod Za­dra, po­vr­ši­na cca 160 m2, i 200 m2 okuć­ni­ce, par­king, svi pa­pi­ri ured­ni, ci­je­na 530.000,00 Eura, tel: 0918921259 SNIŽENO!! Pro­da­jem šta­lu na Žum­ber­ku, Sv. Ge­ra, cca 500 m2 sa 6000 m2 te­re­na

paš­nja­ka. ci­je­na 15.000,00 INTERNET od 0-24 TELEFON / OSOB­NO www.ve­cer­nji.hr/pre­daj-oglas/ 01 / 6500 Eura, 920 tel:/ 921, 091 Bo­go­vi­će­va136 4430 1 pre­ba­cu­je Vas kli­kom na pon-čet (8.30-15.30), pet (8-15), www.nju­ska­lo.hr, Pro­da­jem ov­la­šte­nog ROH-BAU sub (8-13), ned ( 9-13) part­ne­ra za in­ter­net­sku apart­man pre­da­ju cca 80m2 01 / 6300 794, Ore­ško­vi­će­va 6H/1 ma­lih ogla­sa Ve­čer­nje­sgal­vi­sr­t­ta­om u zgra­di op­don-pet (8.30-16.30) 5 apart­ma­na. Pe­tr­ča­ne, ci­je­na 1.000,00 eura/m2, Tel: 0918921259 IN­FOR­ma­cI­jE I Na­Rudž­BE 01 / 6300 618 / 805

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.