Hr­vo­je Mi­lić: Že­lio sam da iz­vu­če­mo baš Ri­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­vi igrač Olym­pi­ako­sa, naš Hr­vo­je Mi­lić, za­do­vo­ljan je ždri­je­bom: – Ako sam ne­ko­ga že­lio od ovih po­ten­ci­jal­nih su­par­ni­ka, on­da je to bi­la Ri­je­ka. Dru­ge su utak­mi­ce nu­di­le pu­no zah­tjev­ni­ja gos­to­va­nja. Mis­lim da smo fa­vo­ri­ti – ka­zao je Mi­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.