U ja­ji­ma pro­na­đen pes­ti­cid za uk­la­nja­nje bu­ha, kr­pe­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Tr­go­vin­ski la­nac Al­di mak­nuo je ju­čer iz pro­da­je mi­li­ju­ne ja­ja u tr­go­vi­na­ma di­ljem Nje­mač­ke, na­kon što je u nji­ma pro­na­đen pes­ti­cid Fi­pro­nil ko­ji se ko­ris­ti za uk­la­nja­nje bu­ha, uši i kr­pe­lja na ži­vo­ti­nja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.