NEYMAR Od svjet­skog ta­len­ta do svjet­skog sim­bo­la gram­zi­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Sve i ako ne pri­je­đe u PSG, Neymar je već kon­tro­ver­za. Te­re­te ga za uta­ju po­re­za i pri­je­va­ru pri pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra s Bar­ce­lo­nom, a on bi na­kon ne­ko­li­ko se­zo­na Ka­ta­lon­ce zbog nov­ca hlad­no os­ta­vio. Što je pu­no, pu­no je, čak i ako je za 1,2 mi­li­ju­na do­la­ra tjed­no. Plus od­šte­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.