To­do­ri­će­va jah­ta na draž­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

POTENCIJALNI KUPCI su­tra će u ma­ri­ni Za­dar – Tan­ker­ko­merc mo­ći raz­gle­da­ti Agro­ko­ro­vu jah­tu Ri­va 85 Ope­ra na ko­joj je obi­telj To­do­rić pro­vo­di­la mno­ga lje­ta. Izvan­red­na upra­va sa­da ras­pro­da­je nji­ho­vu imo­vi­nu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.