Bo­žo Vre­ćo na Igra­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki iz­vo­đač sev­da­lin­ki Bo­žo Vre­ćo ras­pro­dao je nas­tup na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma 9. ko­lo­vo­za. Ulaz­ni­ce za sta­ja­nje mo­gu se ku­pi­ti pri­je kon­cer­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.