“Još 172 da­na do mo­ra” Li­di­je Kla­sić

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Aus­trij­ski Fo­lio Ver­lag obja­vio je za­nim­lji­vu knji­gu Li­di­je Kla­sić “Još 172 da­na do lje­ta” s pod­nas­lo­vom jed­no is­tar­sko pu­to­va­nje. Li­di­ja Kla­sić du­go­go­diš­nja je no­vi­nar­ka hr­vat­skih i nje­mač­kih me­di­ja, a tre­nu­tač­no ži­vi u Ber­li­nu i Ro­vi­nju. (dde)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.