Ot­pis du­go­va vri­je­di sa­mo u ovoj go­di­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MJE­RA DOŠLA PRE­KAS­NO Mje­ra je došla pre­kas­no – kli­jen­ti ko­ji­ma bi ima­lo smis­la ot­pi­si­va­ti već su proš­li pred­ste­čaj ili su se sa­mi iz­vuk­li DA­MIR ODAK vi­ce­gu­ver­ner HNB-a KRI­VI SU LOŠI PRO­PI­SI Ban­ke du­go pred­la­žu po­jed­nos­tav­nje­nje pro­pi­sa ko­ji re­gu­li­ra­ju ot­pi­se. Sad ih one­mo­gu­ća­va­ju ZDENKO ADROVIĆ di­rek­tor HUB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.