A ŠTO S INVES­TI­TO­RI­MA?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Što s inves­ti­to­ri­ma ko­ji su svo­ja ula­ga­nja te­me­lji­li na du­go­roč­nim pro­jek­ci­ja­ma ko­je ni­su uklju­či­va­le ovaj porez?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.