55

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

me­ta­ra na tu je vi­si­nu “na­ras­tao” projekt, ko­ji je pre­dvi­đao da će most bi­ti vi­sok 35 m. Pri­hva­će­ni su zah­tje­vi BiH i za 200 m pro­la­za, ko­ji je i ši­ri, 285 m

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.