Vi­ken­dom na­ve­čer na ja­ha­nje u Don Ki­hot

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (mš)

Ja­ha­nje, ti­ma­re­nje i čet­ka­nje ko­nja, hra­nje­nje ko­za ili se­oske igre po­put ska­ka­nja u vre­ća­ma te po­te­za­nja uže­ta oče­ku­ju po­sje­ti­te­lje udru­ge za te­ra­pi­je po­mo­ću ko­nja Don Ki­hot. Po­seb­ni pro­gra­mi or­ga­ni­zi­ra­ni su pet­kom i su­bo­tom od 16 do 19 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.