Britanija mo­ra pla­ća­ti EU do 2020. una­toč Brexi­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ve­li­ka Britanija mo­rat će pla­ća­ti du­go­roč­ne pro­gra­me EU naj­ma­nje do 2020. čak i kad na­pus­ti blok 2019. jer mo­ra po­što­va­ti obve­ze pre­uze­te pri­je re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu, re­kao je Gün­t­her Oet­tin­ger, po­vje­re­nik za pro­ra­čun i ljud­ske re­sur­se EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.