Po­gled na Mo­sul

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Što je os­ta­lo od irač­kog gra­da Mo­su­la? Ni­šta (kao ni od Vu­ko­va­ra). Dža­mi­je Grand al-Nu­ri­ja i Al-Had­ba is­lam­ski su mi­li­tan­ti srav­ni­li sa zem­ljom kao i ci­je­li mo­sul­ski sta­ri grad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.