Tu­ris­tič­ka patrola u Du­brov­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Vri­sko­vi u no­ći, zve­ket la­na­ca, škri­pa­nje lus­te­ra, ko­ra­ci u mra­ku na­pu­šte­ne ku­će. Du­ho­vi bez gla­va... Ukleti Du­brov­nik. Lo­kal­na mis­tič­na pri­ča ko­ju od ovog lje­ta tu­ris­ti­ma pre­no­si Marija Mi­lo­vac, ko­ja ih vo­di na turu po uk­le­tom gra­du. Na Stra­du­nu ju je lako pre­poz­na­ti: odje­ve­na je u cr­ni plašt, a u ru­ci no­si fe­njer... To je za naj­hra­bri­je gos­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.