Ka­ko do­bro is­ko­ris­ti­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ka­ko bis­te ga naj­bo­lje is­ko­ris­ti­li, se­zon­sko voće i povrće za­mr­za­vaj­te. Na­pu­ni­te za­mr­zi­vač ku­pi­na­ma, ja­go­da­ma ili ma­li­na­ma i imat će­te do­volj­no vo­ća za sokove

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.