400

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra pro­pu­to­vao je sa­mo za sni­ma­nja Ži­vo­ta pti­ca. To je kao da obi­đe­te svijet de­set pu­ta. ako nje­go­va eki­pa ni­je le­tje­la bu­si­ness kla­som, ni­je ni on

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.