30

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

go­di­na Barinić se ba­vi cr­ta­njem. Ne­ki od nje­go­vih strip-ura­da­ka su “An­no Do­mi­ni”, “Ov­ča­ra krik u no­ći”, “Idemo na Du­nav”, “Tri pa­nja na oto­ku sre­će”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.