Ras­pad Prat­to­vog bra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

An­na i ja se ra­zvo­di­mo. Uis­ti­nu smo se du­go tru­di­li, ali ni­je iš­lo. Naš sin ima ro­di­te­lje ko­ji ga vole i zbog nje­ga će­mo tu si­tu­aci­ju dr­ža­ti da­le­ko od jav­nos­ti – obja­vio je glu­mac Chris Pratt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.