Smart ForTwo ED

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

elek­trič­ni, tro­faz­ni sin­hro­ni 81 KS 160 Nm 17,6 kWh auto­mat­ski, 1 br­zi­na straž­nji kuć­na utič­ni­ca do 80% 6 sa­ti Wal­l­box pu­njač do 80% 3,5 sa­ta 160 km od 0-100 km 11,5 s 130 km/h CO2 0 g/km

MOTOR SNA­GA OKRET­NI MO­MENT KAPACITET BA­TE­RI­JE MJENJAČ POGON VRI­JE­ME PU­NJE­NJA DO­MET UBRZANJE NAJ­VE­ĆA BR­ZI­NA EMI­SI­JE CI­JE­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.