Lon­ča­ri­ći i Jur­ko­vić­ke naj­bo­lji su na svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

BINGO /31. ko­lo

“Ve­la Lu­ku, ma­la, ne za­bo­ra­vi” Ka­da usko­ro na­pus­te svoj (VK) Ošjak i va­le i pre­se­le se u za­gre­bač­ku Treš­njev­ku, bli­zan­ke Jur­ko­vić za­ci­je­lo će nos­tal­gič­no pje­va­ti “Ve­la Lu­ku, ma­la, ne za­bo­ra­vi...”

Lon­ča­ri­ći da­nas sla­ve svoj 17. ro­đen­dan, a ovo su zla­to osvo­ji­li u čam­cu po­su­đe­nom od po­bjed­ni­ka OI, bra­će Sin­ko­vić (na sli­ci li­je­vo)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.