20.000

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

KOMADA OTPADA

či­ji je pro­mjer ve­ći od de­set cm i taj “krup­ni” ot­pad sve­mir­ske agen­ci­je pre­ko svo­jih ra­da­ra uglav­nom us­pi­je­va­ju pra­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.