11. 8.

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Naj­ve­ći spek­takl vr­hun­skih ki­ne­skih glaz­be­ni­ka odr­ža­va se u pe­tak u pul­skoj Are­ni, a nji­me se sla­vi i 25 go­di­na pri­ja­telj­stva iz­me­đu Ki­ne i Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.