Ka­na­da tre­ba vi­še si­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Ka­na­da je do 8. ruj­na otvo­ri­la pro­ces za ka­nad­ske uvoz­ni­ke za do­dje­lu no­vih, po­ve­ća­nih kvo­ta za uvoz si­ra iz dr­ža­va čla­ni­ca EU pod CETA-om. Pro­sječ­na iz­voz­na ci­je­na si­ra iz EU u Ka­na­du je 8,22 eura za kg, a hr­vat­ski su si­re­vi u iz­vo­zu pos­ti­za­li pro­sječ­nu ci­je­nu od 3,28 eura za kg.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.