45

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

po­tre­sa s epi­cen­trom u Hr­vat­skoj pro­sječ­no go­diš­nje osje­te gra­đa­ni. Niz po­tre­sa kao ovih da­na na ri­ječ­kom po­dru­čju nije ri­jet­kost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.