Za­klju­ča­li pro­zo­re i u bus pus­ti­li gri­ja­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Umjes­to kli­me uklju­če­no gri­ja­nje, a svi pro­zo­ri za­klju­ča­ni – u auto­bu­su li­ni­je 268 ko­ji je ju­čer iz Go­ri­ce kre­nuo u 7.40, ka­žu put­ni­ci, bi­lo je ne­iz­dr­ži­vo, a nije po­mo­glo ni de­ra­nje vo­za­ča ko­jeg su za­mo­li­li da uklju­či hla­đe­nje. ZET je, pak, obe­ćao pro­vje­ri­ti sus­tav kli­ma­ti­za­ci­je, a za po­na­ša­nje su se se is­pri­ča­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.