Da­rio Ša­rić o iz­bor­ni­ku Aci i su­igra­ču Bo­ja­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Iz­bor­nik mi do­pu­šta ini­ci­ja­ti­vu da vu­čem kon­tre i ra­zi­gra­vam i to je do­dat­na vri­jed­nost ko­ju tim do­bi­je od me­ne O ACI PETROVIĆU iz­bor­ni­ku re­pre­zen­ta­ci­je

S ob­zi­rom na nje­go­ve iz­nim­ne sko­rer­ske mo­guć­nos­ti, Bo­jan je taj ko­ji će ima­ti pra­vo na naj­vi­še šu­to­va O BO­JA­NU BOGDANOVIĆU pr­vom stri­jel­cu re­pre­zen­ta­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.