Ćo­rić u Mon­tre­alu do tri ge­ma pro­tiv Na­da­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ia­ko je pri­je dvo­bo­ja 2. ko­la ATP 1000 tur­ni­ra u Mon­tre­alu Bor­na Ćo­rić imao 2:1 u po­bje­da­ma pro­tiv Ra­fa­ela Na­da­la, u Ka­na­di je Špa­njo­lac bio do­mi­nan­tan i pro­šao je da­lje po­bje­dom 6:1, 6:2. za 71 mi­nu­tu igre. Don­na Ve­kić na­kon do­brog doj­ma ko­ji je os­ta­vi­la u Wim­ble­do­nu u dru­gom ko­lu tur­ni­ra u To­ron­tu iz­gu­bi­la je od tre­će igra­či­ce svi­je­ta Nje­mi­ce Ker­ber 6:4, 7:6 (5).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.