Bo­rut Pa­hor lo­vi dru­gi man­dat 22. lis­to­pa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

LJUBLJANA Pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri u Slo­ve­ni­ji odr­žat će se u ne­dje­lju 22. lis­to­pa­da, a mo­gu­ći dru­gi krug naj­kas­ni­je tri tjed­na na­kon to­ga, obja­vio je ju­čer pred­sjed­nik par­la­men­ta Mi­lan Br­glez. Sa­daš­nji pred­sjed­nik Bo­rut Pa­hor po­nov­no će se kan­di­di­ra­ti. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.