Is­tra pos­ta­je do­ma­ćin zvu­ka s če­ti­ri kon­ti­nen­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

U vr­tu Do­ma hr­vat­skih bra­ni­te­lja su­tra po­či­nje dru­gi Pu­la Jazz Fes­ti­val, a nas­tu­pit će Bo­ro Lu­kich Trio iz Hr­vat­ske, Tal Ba­bit­zky Qu­ar­tet iz Iz­ra­ela i De­ni­se Thi­mis iz SAD-a. Do 15. ko­lo­vo­za slu­šat će­mo još glaz­be­ni­ka s čak če­ti­ri raz­li­či­ta kon­ti­nen­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.