PH-1

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/i Q -

Ka­ko je An­dy Ru­bin obja­vio na Twit­te­ru, smar­tp­ho­ne je kre­nuo u ma­sov­nu pro­izvod­nju i tre­bao bi sta­ja­ti oko 700 do­la­ra te bi­ti kon­ku­ren­ci­ja naj­ja­či­ma iPho­neu i Sam­sun­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.