1933.

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

za­po­če­la je iz­grad­nja Hi­tle­ro­va ima­nja Ber­g­hof, na mjes­tu ne­kad ma­le ko­li­be. Na kra­ju ra­ta ima­nje je bom­bar­di­ra­no, a za­tim i mi­ni­ra­no te srav­nje­no sa zem­ljom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.